Privacyverklaring

Feitelijk is Jojo zelf de enige die haar privacy (deels) te grabbel gooit op deze persoonlijke blog maar om toch aan de AVG en privacyregeling te voldoen even een aantal belangrijke zaken op een rijtje:

Omdat op dit blog de mogelijkheid bestaat een reactie achter te laten is Jojo volgens de wet verzamelaar van persoonsgegevens,

maar wees gerust,

  • het blogplatform waar ¨Jojo in de overgang¨ op draait is WordPress, via ingebouwde functies op een WordPress blog worden de namen en emailadressen van personen die een reactie achterlaten voor Jojo  wel zichtbaar maar zij gebruikt deze namen en emailadressen niet, voor geen enkel doeleind,
  • Jojo gebruikt geen analytics of andere meetinstrumenten om haar blog te monitoren en verzamelt dus geen gegevens,
  • Jojo verdient geen geld met dit blog,
  • iedereen is vrij om eventuele eerder geplaatste reacties te verwijderen, Jojo zal niet boos zijn,
  • gedurende het bestaan van dit blog (termijn onbekend) zullen de gegevens voor Jojo zichtbaar blijven.

 

Advertenties